Agenda Orange The World

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Evenement Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Geweld Tegen Vrouwen

Wijkcentrum de Vleugel Aart van der Leeuwlaan 4, Delft, Nederland

Stichting SARE zet zich in voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Deze bijeenkomst maakt deel uit onze campagne  Vluchtelingvrouwen:  VEILIG, OVERAL EN ALTIJD die zal plaatsvinden  van 25 november tot 31  december .Geweld komt veel voor bij vluchtelingenvrouwen in het land van herkomst, tijdens de vlucht en/of in Nederland lopen ze een hoog risico om hier slachtoffer van te worden. Het ultieme doel van de campagne is vluchtelingenvrouwen te empoweren om geweldsituaties vroegtijdig te leren herkennen en snel actie te ondernemen om het geweld te stoppen .

Tijdens de campagne zullen wij hen van informatie voorzien over hun rechten, gender gerelateerd geweld (GGG) en de passende diensten waarop ze een beroep kunnen doen in Nederland.Voor meer informatie bezoek onze website:http://www.actioninresilience.org

LotgenotenLive

Word bekend gemaakt na aanmelden

De dag staat in het teken van herkenning, connectie en verdieping. Een dag waar je compleet jezelf mag zijn. Wij bieden jou een leuke dag met veel humor. Doe mee aan de expressie van agressie sessie. Kijk en ervaar hoe het bij jou zit met boosheid. Want dat is de rode draad door deze dag heen. In de mini lezing word er meer verteld over boosheid en bespreken ervaringsdeskundigen tijdens een interactief gesprek hoe het bij hen zit met boosheid. Er word een leuke verbindende creatieve workshop gegeven en ook aan ontspanning is gedacht. Natuurlijk sluiten we met elkaar de dag af tijdens de borrel zodat je ruim de tijd hebt om samen nog even na te praten.

Cursus Vertrouwenscontactpersoon NOC*NSF

CKV Delft Bieslandsepad 10, Delft, Nederland

gratis cursus tot vertrouwenscontactpersoon voor sportaanbieders in Delft
Let op: het betreft 2 avonden waar je allebei bij aanwezig moet zijn voor een certificaat. 1e datum is: 29 nov 2023.
AUB AANMELDEN

Tijdens de opleiding besteden we aandacht aan de positie die jij als vertrouwenscontactpersoon inneemt op de vereniging als er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe vang je iemand op die iets komt melden of vragen? Waar kan een beschuldigde terecht? Hoe kan het bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is? Ook het ontwikkelen van preventiebeleid komt uitvoerig aan bod. Je oefent verder gesprekstechnieken en bespreekt samen met de trainer verschillende casussen.