Onze missie en visie

Bij ons telt iedereen

Human House Delft is een initiatief van het Vrouwen in Delft platform om in samenwerking met anderen een open en gelijkwaardig netwerk te creëren. Een netwerk dat iedere Delftenaar mogelijkheden biedt tot ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing. Een netwerk, dat mensen ondersteunt om de plek in de samenleving in te nemen, die bij haar of hem past. Het gaat hierbij zowel om individuele zelfontplooiing als om gezamenlijke groei.

Gelijkwaardig

Human House Delft heeft een samenleving voor ogen, waarin ‘het vrouwelijke’ gelijkwaardig is aan ‘het mannelijke’. Omdat we momenteel in een samenleving leven, waarin ‘het mannelijke’ meer wordt gewaardeerd dan ‘het vrouwelijke’, zal initieel de focus vooral liggen op positieverbetering van vrouwen en meisjes.

Ontstaansgeschiedenis

Vanuit het Vrouwen in Delft platform melden zich in het voorjaar van 2019 elf vrouwen om vorm te geven aan wat toen het ‘Vrouwenhuis Delft – in wording’ heette. Na een initiële brainstormsessie op 3 mei, ging onze gezamenlijke trektocht van start op 23 juni van dat jaar met het ont-wikkelen van onze persoonlijke visies van waaruit de gemeenschappelijke visie voort kwam. We begonnen met elkaar gedeelde geschiedenis te creëren…

Op 8 september vervolgden we onze trektocht met een verdere verwoording en verbeelding van ons hogere en gewaagde doel en de stappen, die nodig zijn om ons gewaagde doel te bereiken. De eerste contouren van een gezamenlijk gedragen strategie ont-vouwden zich…
We kozen voor ‘alle bekende initiatieven verzamelen in een netwerk’ en uitbreiding naar een ‘Human House’ (voor vrouwen én mannen), een samenleving, waarin ‘het vrouwelijke’ gelijkwaardig is aan ‘het mannelijke’. Fondsen werden gezocht en gevonden, allereerst om een website te ontwikkelen en om een ‘geboortefeest’ te geven. Op 10 december 2020, de Dag van de Rechten van de Mens, ging onze website live. 13 december vierden we ons ‘geboortefeest’.

De gezamenlijke trektocht gaat verder.  We hebben gekozen voor organische groei. We nemen besluiten gezamenlijk (inclusief) en werken ‘bottom up’. Participatief en inclusief zijn kenmerkende waarden.

Wie zijn wij

De gezichten van de kerngroep

Onze kerngroep stelt zich voor:

Wouke

Veilige ontdek plek in de samen-leving
Mijn missie statement is “Groeien, bloeien & anderen helpen groeien en bloeien”. Mijn persoonlijke ambitie: “Een omgeving creëren, waarin iedereen – hoe verschillend ook – volledig tot haar/zijn recht kan komen”. Als verbinder en ‘kruisbestuiver’ wil ik met mijn enthousiasme mee helpen vorm te geven aan het Human House Delft tot een ‘veilige ontdek-plek in de samen-leving’. Mijn passie: dromen realiseren

Fatma

De kracht van de vrouw
Ik ben een bloemetje die leert leven met de verschillende getijden van het leven. De wind waait soms liefelijk, soms stormachtig. Je leert dan een flexibele houding aan te nemen, zodat je meebeweegt met de wind. Het heen en weer beweging geeft je zowel veerkracht en kracht om jezelf te ontdekken. Dat ontdekken kost soms jaren omdat loslaten niet vanzelfsprekend is. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn zonder hulp door wind en weer je weg te moeten vinden. Ik wil een steentje bijdragen, een zaadje planten om de toekomst tot een leefbaar aarde te maken waar meer bloemetjes kunnen groeien, stralen en kracht geven aan de volgende generatie.

Sherida

Een passend perspectief voor ieder
Mijn persoonlijke ambitie: “Samen werken aan een passend perspectief voor eenieder”. Dit doe ik door educatie te bieden aan anderstaligen en kinderen- jongeren. Voor de laatsten loop ik een stapje harder omdat zij de toekomst zijn in een wereld die door volwassenen gevormd wordt. Met mijn inzet bij het ontstaan en vormgeven van Human House Delft wil ik door mensen in hun kracht te zetten en bundeling van krachten meer mensen de mogelijkheid bieden hun ambitie verder te ontwikkelen en te ‘leven’

Irene

Mensen zijn er voor elkaar
In mijn beleving zijn mensen er voor elkaar. Ik geloof in echte samenwerking. Als we elkaar helpen kunnen we makkelijker succes halen.
Niemand kan de smaak van succes genieten terwijl anderen in hun slechtste en ergste situatie blijven.
Daarnaast is het moeilijk om zonder hulp een eigen plek in de maatschappij te reserveren en een eigen weg te creëren. Vooral voor die mensen die aan de randen van de maatschappij leven. Wij moeten het faciliteren om deze mensen te motiveren, uit isolatie te trekken en hen te laten participeren in de maatschappij.
Bovendien zit in iedere mens wat bijzonders. Iedereen kan wat bieden.
Hen helpen om deze vaardigheden en talenten te ontdekken en er gebruik van te kunnen maken is echter een hulp die we aan onszelf bieden.
Al deze doelen, visies en missies kan ik in Human House Delft aantreffen. Daarom vind ik het een kans om mijn doelen en visies daadwerkelijk in de maatschappij te brengen

Hellen

Gezien, gehoord en gewaardeerd voelen
Gezien, gehoord en gewaardeerd voelen: Verbinding ontstaat alleen als je voelt dat je er écht mag zijn.

Door mij in te zetten bij Human House Delft wil ik graag een bijdrage leveren om een plek te creëren waar mijn persoonlijke missies Verbinding en Echt Contact tot uiting komen. Een plek waar zowel ik als de ander zich inleeft en kan luisteren zonder te oordelen, onderwijl controlerend of je de ander daadwerkelijk verstaat.

Waarom?
Omdat wij elkaar de moeite waard vinden om ons alle ruimte te geven voor groei en bewustwording.
Als er verbinding is van hart tot hart, dan kunnen verschillen van mening en zelfs verschil in normen & waarden eenvoudig overbrugd worden. Als je (alleen) dezelfde interesses deelt, is het maken van werkelijke verbinding, van hart tot hart, niet altijd vanzelfsprekend.

Sabine

Vrouwen voor Vrouwen
Als betrokken burger vind ik het belangrijk een zinvolle maatschappelijke bijdrage te leveren en In Delft is dat het Human House Delft. Vrijwillig zet ik mijn energie en ervaring in voor de samenleving, waarin iedereen mee mag en kan doen om zichzelf goed te kunnen ontwikkelen en ontplooien, elkaar helpt en ondersteunt

Sabine

Mensen in hun kracht zetten
In mijn beleving zijn mensen er voor elkaar. Ik geloof in echte samenwerking. Als we elkaar helpen kunnen we makkelijker succes halen.
Niemand kan de smaak van succes genieten terwijl anderen in hun slechtste en ergste situatie blijven.
Daarnaast is het moeilijk om zonder hulp een eigen plek in de maatschappij te reserveren en een eigen weg te creëren. Vooral voor die mensen die aan de randen van de maatschappij leven. Wij moeten het faciliteren om deze mensen te motiveren, uit isolatie te trekken en hen te laten participeren in de maatschappij.
Bovendien zit in iedere mens wat bijzonders. Iedereen kan wat bieden.
Hen helpen om deze vaardigheden en talenten te ontdekken en er gebruik van te kunnen maken is echter een hulp die we aan onszelf bieden.
Al deze doelen, visies en missies kan ik in Human House Delft aantreffen. Daarom vind ik het een kans om mijn doelen en visies daadwerkelijk in de maatschappij te brengen