Onze Partners

word ook partner

Partner

015NOW

Doelstelling: Bouwen aan een inclusieve samenleving door (zelf)bewustwording te stimuleren, waarbij de dynamieken in de persoon, in de samenleving en in alle groepen waar men toe (wil) behoren zichtbaar en voelbaar worden.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Aanbieden van onze expertise in de vorm van groepsbegeleiding, trainingen en workshops

Partner

Advocatenkantoor Alam-Khan

Een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is Personen- en Familierecht (alles in de familiale sferen), Vreemdelingenrecht (regulier) en Bestuursrecht (zaken tegen de overheid).

Doelstelling: De burgers van Nederland helpen, want het motto van mijn kantoor is: Voor elk probleem is een oplossing!

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Lid van de Kerngroep

Partner

Delftse Buur

DelftseBuur is een initiatief van Delftenaren voor Delftenaren. Inburgeren doen we samen door elkaar beter te leren kennen. We zijn samen mens. Vrijwilligers van DelftseBuur zetten zich allemaal belangeloos in. Zo draagt DelftseBuur eraan bij dat vluchtelingen zich hier sneller thuis voelen en de Delftenaren hun ervaring en kennis kunnen delen, andere culturen leren kennen, gezelligheid en vriendschap ervaren en met elkaar samen werken aan een inclusieve samenleving.

Doelstelling:

Samen mens zijn, elkaar en Delft beter leren kennen

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Elkaar inspireren , ontmoeten, leefwereld van mensen uitbreiden

 Partner

Delft MaMa Community

Een internationale non-profit vrouwenorganisatie waarvan de leden elkaar ondersteunen, helpen en begeleiden. De groep bestaat uit aanstaande moeders en moeders van jonge kinderen (0 -12 jaar), die dezelfde problematiek ondervinden in het zich ‘tijdelijk’ een plek verwerven in een ander land en cultuur vooral wat betreft de zorg voor hun kind(eren) en gezin.
Doelstelling: Connecting families in Delft. Verbinden van aanstaande moeders en moeders met hun familie die nieuw zijn in Delft en nog hun weg moeten vinden binnen de Delftse samenleving en waarbij het welzijn en integratie voorop staan.

Contact: hello@delftmama.nl | Meredith Mull Aggarwal |06165535620

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Delft Mama Community is een internationale groep vrouwen waarmee heel veel kennis en vaardigheden gedeeld kunnen worden.

Partner

Herzien

Herzien coaching & advies traint en coacht ieder die het beste uit zichzelf durft halen. Werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan presteren én floreren zodra ze haar emotionele intelligentie leert kennen en gebruiken.

Doelstelling: Herzien gelooft in het enorme ongekende, ongeziene potentieel van mensen en wil dit vrijmaken om te bouwen aan individuele kracht en een veerkrachtiger, hechte en gezonde samenleving. Dat begint bij jezelf. Bij leven vanuit vertrouwen in jezelf, vanuit balans tussen gevoel en verstand, lichaam en geest. En dat gaat over samen leven en samen werken, vanuit respect en gelijkwaardigheid. Zodat vragen gesteld mogen worden, ideeën omarmd, van fouten geleerd. 

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Herzien draagt het Human House Delft een warm hart toe en stelt haar ervaring beschikbaar voor het begeleiden van en inspireren tot ontwikkeling van persoonlijk leiderschap voor de doelgroep van Human House Delft. Daarnaast draagt Christianne, eigenaar van Herzien, waar mogelijk bij aan ondersteuning en promotie van het Human House Delft.

Partner

Laros Beheer

Laros Beheer, advies, bewind, Curatele

Doelstelling: Het aanbieden van beschermingsbewind en Curatele in de regio Zuid-Holland. Aanbieden van advies bij vragen hieromtrent.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Netwerk functie. Aanbieden van voorlichting en ondersteuning op verzoek.

Partner

Koffie met Kitty en een goed gesprek

‘Koffie met Kitty en een goed gesprek’ is ontstaan tijdens de Corona lockdown.  Vooral in die periode waren veel mensen alleen en konden door die omstandigheden bijna nergens hun verhaal  kwijt. Ook in deze tijd is er veel behoefte aan een luisterend oor.

Doelstelling:

Mensen individueel de gelegenheid geven om te vertellen wat hun bezighoudt.  Wie weet brengt het iemand een stapje verder. Uiteraard blijft alles vertrouwelijk en men hoeft niet bang te zijn dat men zich ergens aan verbindt.  De koffie/thee is buiten de deur en voor eigen rekening, het gesprek (eenmalig, misschien met een herhaling) is gratis.

Contact:

Kitty Schoute| 06-14887828

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Samenwerken en verbinden, daarbij gebruikmakend van elkaars netwerk.

Partner

Museum Prinsenhof Delft

Museum Prinsenhof Delft is een museum van nationale betekenis en deelt, verrijkt en bewaart haar bijzondere Delftse collectie met een zo divers mogelijk publiek. Drie nauw met de stad verbonden thema’s lichten we in het museum uit: Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse Meesters.

 

Doelstelling: Iedereen moet zich welkom voelen in het museum. Met onze vaste presentaties, tijdelijke tentoonstellingen, publieksprogrammering en het unieke monumentale gebouw willen we de inwoners van Delft en onze (inter)nationale bezoekers inspireren en verbinden, context geven, kennis delen en vooral uitdagen om een mening te vormen en met elkaar in gesprek te gaan.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Museum Prinsenhof Delft zoekt actief verbinding met de stad en de wijken vanuit onze rol als belangrijke cultuurdrager en -aanjager. Dit doen we door co-creatie en intensieve samenwerking met Delftse individuen, gemeenschappen en organisaties.

Partner

Platform Delftse Bruggen

Betrokken mensen uit Delft en omgeving zetten zich in voor vreedzaam en respectvol samenleven in Delft. Via dialooggesprekken, lezingen en projecten, zoals de Doorkijkers, verbinden zij mensen en richten de aandacht op allerlei bijdragen aan een leefbaar Delft voor iedereen.

Doelstelling:

Het Platform Delftse Bruggen richt zich op meer cohesie in de Delftse samenleving door in taal en gedrag verbinding te zoeken met andere groepen, stromingen en culturen. Met de focus op het genuanceerde, constructieve midden.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

De visies en doelstellingen van platform Delftse Bruggen en Human House Delft sluiten naadloos elkaar aan.

Partner

Praktijk Trotse Moeders

Individuele Familieopstellingen en gezins- en stiefgezinstherapie.

Doelstelling:

Begeleiding van moeders en stiefmoeders, zodat zij met vertrouwen en zelfvertrouwen hun plek in het gezin en in het leven kunnen innemen. Dat geeft rust, ruimte en ontspanning bij hen zelf en in het gezin of stiefgezin. Uiteindelijk gaat het om verbinding met zichzelf en hun (stief-)gezinsleden. Een individuele familieopstelling is hiervoor een mooie methodiek.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Marga van Holsteijn (eigenaar van Praktijk Trotse Moeders) draagt Human House een warm hart toe.  Zij draagt graag haar steentje bij, o.a. door mensen door te verwijzen naar andere, aangesloten partners. Ook staat zij er voor open om incidenteel kosteloos iemand die dat niet kan betalen, een gesprek of familieopstelling aan te bieden., op voordracht van een van de partnerorganisaties. 

Partner

Sawanet

Sawanet is een Syrische organisatie die in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties vrouwen en kinderen van verschillende nationaliteiten in Delft ondersteunt. Zij zorgt voor integratie en participatie door activiteiten te organiseren en vrouwen op de hoogte te houden van andere activiteiten-initiatieven in Delft. Met als doel dat zij zich hierdoor gaan ontwikkelen en een goede toekomst kunnen opbouwen in Nederland.

Doelstelling: Voor vrouwelijke nieuwkomers in Delft sociale activiteiten en cursussen organiseren om hen te helpen beter hun weg in Nederland te vinden. Stimuleren dat vrouwen zich ontwikkelen en hun welbevinden optimaal is.

Contact:  Kinda Zimn | 0643726630

Sawanet

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Krachtenbundeling en samenwerking, uitwisseling van kennis en kunde.

Partner

School’s Cool

Onder het motto: “Elk kind verdient aandacht en goed onderwijs” ondersteunt School’s cool kwetsbare scholieren, die kansrijk zijn in het onderwijs met vrijwillige thuismentoren. Het steuntje in de rug heeft tot doel ervoor te zorgen dat de leerlingen hun schoolloopbaan goed doorlopen, op niveau blijven en misschien zelfs een hoger niveau bereiken. De leerlingen krijgen door het mentoraat meer zelfvertrouwen, zien meer mogelijkheden voor hun toekomst, ontdekken nieuwe vaardigheden en nieuwe vormen van vrije tijdsbesteding. School’s cool heeft landelijk 28 vestigingen, waarvan Delft er een is, en biedt hulp met zo’n 1250 mentoraten. School’s cool Delft bestaat nu 11 jaar.

Doelstelling: Het doel van het project is leerlingen van 11 tot 18 jaar helpen hun onderwijskansen optimaal te benutten. Wij doen dat met vrijwillige mentoren, die de leerling ondersteunen. De mentoren van School’s cool komen elke week bij de leerling thuis. Daardoor heeft het mentoraat ook effect op de ouders en profiteren broertjes en zusjes ook van de aanwezigheid van de mentor. Zo maakt de mentor meer dan her verschil voor de leerling.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Samenwerking/deelname – samen sta je sterker; samen weet je meer; samen kun je meer.

 Partner

Sint Karas

Onze onderneming biedt haar services aan verschillende groepen aan, zakelijke en particulieren. Onze onderneming opent haar deuren voor particulieren om hen te helpen bij het indienen van hun inkomstenbelasting, jaarlijkse aangiften en aanvragen. Bij conflicten met instanties zoals belastingdienst, UWV en gemeenten kunnen we bemiddelen en indien nodig bezwaren indienen. Verschillende regelingen waaronder o.a. PGB vormen geen geheim voor ons. Daarnaast helpen we particulieren uit de uitkering om ondernemingsplan op te stellen en gebruik te maken van de Bbz. Regeling 2004. Voor bedrijven helpen we met het boekhouden, vergunningen aanvragen en alle soorten belasting aangiften. Af en toe bieden we trainingen en workshops aan voor zowel particulieren als bedrijven. Voor stichtingen bieden we, naast het boekhouden en jaarlijkse stukken opstellen, hulp bij fondsen en subsidies verwerven. Onze services worden aangeboden in verschillende talen: Nederlands, Engels en Arabisch.

Doelstelling: Iedereen een kans en steun krijgt bij zijn leven. Daar zit ons hart. Met deskundigheid helpen we onze klanten bij aanvragen, bezwaren, vergunningen, boekhouding, belasting aangiftes, ondernemingsplannen.

Contact: info@sintkaras.nl | Irene Botros |  070-2157840 en 06-46888328

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Lid van de Kerngroep. Human House Delft is een kans voor mij om mijn doelen en visies daadwerkelijk in de maatschappij te brengen

Partner

Soroptimistclub Delft

Maakt deel uit van Soroptimist International
Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, optimum, nastreven. Als grootste internationale serviceorganisatie van vrouwelijke professionals zet Soroptimist International zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Onze activiteiten staan in het teken van Action (In Beweging), Awareness (Bewustwording) en Advocacy (Belangenbehartiging).

Doelstelling: Door samen te werken in projecten en het delen van kennis het leven van vrouwen en meisjes te verbeteren zowel in Delft maar ook erbuiten.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Soroptimistclub Delft ondersteunt de oprichting van het Human House Delft door middel van de inzet van menskracht, maar ook financieel door opbrengsten van de fondsenwerving beschikbaar te stellen voor onder anderen het bouwen van de website

 

Partner

Stadsdiakonaat Delft

Een gesprek, een bezoekje, een ommetje, een klusje, bij het Stadsdiakonaat
doen we niet hoogdravend over ons werk. Zo´n 130 vrijwilligers werken
met plezier mee, ze hebben allemaal EEN ding gemeen: je inzetten voor de
medemens. Je bent welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of
levensbeschouwing.
.

Doelstelling: Helpen en geholpen worden, een praatje, een eindje om, kleine hand en spandiensten etc. kortom: klaar staan voor de medemens.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Uitbreiden van het netwerk

 Partner

Stichting 8 maart Delft

De stichting zet zich jaarlijks in om Internationale Vrouwendag een week lang onder de aandacht te brengen bij een breed publiek in de regio Delft.
Hierbij staan gender rechtvaardigheid, gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen (jong en oud) centraal. Door stil te staan bij Internationale Vrouwendag wil Stichting 8 Maart Delft een bruggenbouwer zijn en bewustwording creëren bij vrouwen én mannen. Het is van belang om te investeren in een omgeving waar het talent van alle mensen wordt benut, ongeacht geslacht of geaardheid.

Doelstelling: Waar mogelijk wil zij met haar netwerk de krachten bundelen en bijdragen aan de positie van de vrouw, door deze te versterken op de volgende punten:
* Onafhankelijkheid
* Economische zelfstandigheid
* Maatschappelijke Inclusiviteit & Diversiteit

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Stichting 8 maart Delft wil graag als bruggenbouwer fungeren, samenwerken en nieuwe initiatieven stimuleren en ondersteunen.

 Partner

Stichting Joury

Doelstelling: De hoofddoelstelling van stichting Joury is het faciliteren van de integratie van de Arabische vrouwen in de Nederlandse samenleving met behoud van hun oorspronkelijke identiteit.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Het delen van ervaringen en vaardigheden, gebruik maken van elkaars netwerk. Brug slaan tussen nieuwkomers en Nederlanders door het helpen bij vertalen en het geven van workshops over bepaalde onderwerpen,  zoals opvoeding, inburgering en participatie.

apartner

Stichting Kinderacademie Delft

De Kinderacademie ondersteunt leerlingen in de leeftijd van 10-13 jaar in het ontdekken van zijn of haar eigen mogelijkheden. We willen hen laten ervaren dat er niet één juiste weg is, dat iedereen op zijn eigen manier uniek is. We motiveren hen tot doorzetten als iets nieuw is of lastig gaat, maar ook om grenzen aan te geven door goed naar zichzelf te luisteren. We stimuleren creatieve processen, we willen zichtbaar maken wat al in een leerling aanwezig is. We creëren met elkaar een veilige omgeving waar we jongeren leren samenwerken en bewust maken van hun eigen aandeel in het geheel.
Doelstelling: Dat leerlingen na het doorlopen van het zondagprogramma, gesterkt zijn in zelfvertrouwen en vanuit een positief zelfbeeld het voortgezet onderwijs doorlopen en vervolgens gericht vervolgopleidingen kunnen kiezen.
Deelname is gratis, wij vragen éénmalig 5 euro inschrijfkosten, je kunt 2 jaar bij de KinderAcademie lessen volgen.
Wil je mee doen? Leuk! Bezoek onze website en meld je aan, tot gauw!

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Meedenken in processen en uitvoering. Wij bieden jongeren een veilige omgeving waar we samenkomen om met en van elkaar te leren. We richten ons op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden en sluiten daarmee aan op de missie van Human House; een plek om te ontmoeten, ontwikkelen en ontplooien. Op creatieve & (inter)actieve manieren ondersteunen wij jongeren in het ontdekken van zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

 Partner

Stichting Misa

Stichting Misa is een NGO die zowel in Congo als in meerdere Nederlandse steden actief is. In Delft richt ze zich door een laagdrempelige manier van werken op de duurzame ontwikkeling van met name migrantenvrouwen. Zij bevordert door haar manier van werken zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie door o.a. taal ondersteuning-verhoging aan te bieden.
Doelstelling Ontmoetingen tussen verschillende bevolkingsgroepen tot stand brengen waardoor meer verbinding en diversiteit binnen het Delftse ontstaat. 

Contact:  tsawa010@gmail.com | Mv. Mamy Sawa Teme | 0641641522

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Verbinding en bundeling van krachten, gebruik maken van elkaars ervaring en expertise om de positie van meisjes en vrouwen te verbeteren.

 Partner

Stichting Steunpunt Inburgering en Samenleving

Stichting Steunpunt Inburgering en Samenleving “SIS” is een non-profit organisatie die een bijdrage wil leveren aan het informeren en ondersteunen van de nieuwe bewoners die moeilijkheden ondervinden bij de inburgering in de Nederlandse samenleving. De stichting wil een brug vormen tussen deze groep en het reeds bestaande netwerk en de expertise van organisaties en dienstverlenende instanties in Delft.
Doelstelling: Wij vinden het belangrijk dat nieuwe bewoners ongeacht hun achtergrond een plek krijgen in de Nederlandse samenleving. Met deskundigheid en ervaring, begeleiden, ondersteunen en adviseren we nieuw- en oudkomers bij het selecteren van het juiste inburgeringprogramma. De immigrant(e) zal hierdoor snel een weg vinden in de Nederlandse samenleving.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Stichting SIS wil met haar kennis, ervaring en netwerk op de thema’s van Integratie samenwerken met de andere partner organisaties van Human House. Hiermee draagt zij bij aan een complete dienstverlening van het Platform, waar iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, herkomst, geloof of etnische achtergrond, hulp, informatie, advies, oriëntatie en steunt op maat kan krijgen.

 Partner

VVAO afdeling Delft

vereniging voor vrouwen met een hogere opleiding, deel van de landelijke VVAO
Doelstelling: de positie en de economische zelfstandigheid van de vrouw bewaken en bevorderen in het huidige tijdsgewricht en krachtenveld

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Deel zijn van de bredere lokale gemeenschap in de stad en waar mogelijk en relevant een eigen bijdrage daaraan leveren.

Partner

Studio Zomereik

Studio Zomereik is een (foto)grafisch ontwerpbureau gericht op offline drukwerk en online presentaties zoals websites. Naast het in opdracht uitwerken van ideeën, creëert studio Zomereik ook zelf producten met als voorbeeld het Delfts Kwartet. Ontwerpen van studio Zomereik zijn creatief, positief en altijd communicatief. De boodschap wordt verpakt in een goed en doordacht ontwerp. 

Doelstelling: De wereld visueel aantrekkelijk maken.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Het leggen van de basis van de website van Human House Delft en hulp bij het onderhoud. 

Partner

Taste! Delft

Taste! Delft is een groep betrokken buurtbewoners in de Voorhof. Gestart vanuit een woongemeenschap, maar uitgegroeid tot een community van mensen die ontmoeting en verdieping zoeken voor hun buurt. Geïnspireerd door het christelijk geloof, maar open voor iedereen.

Doelstelling: Verbinding en verdieping in de Voorhof Delft

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

sinds 2021

Partner

Ubuntu Universe

Ubuntu Universe is een praktijk gespecialiseerd in Spirituele Massotherapie en Happiness Coaching. De praktijk is opgericht door Cheraldine F. Osepa en is gevestigd in Delft.
Doelstelling: Alle door Ubuntu Universe aangeboden diensten zijn gericht op het welzijn en welbevinden van de mens. Centraal staan: het her-ontdekken en re-activeren van de innerlijke kracht waardoor lichaam en geest dienstbaar, flexibel en in lijn met levensdoelen kunnen blijven functioneren.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Ubuntu Universe onderschrijft de visie, de missie, de kernwaarden en -kwaliteiten van Human House Delft.
Het belang van Human House Delft voor alle inwoners van Delft maakt dat vanuit Ubuntu Universe wij ook graag ons steentje willen bijdragen door het aanbieden van activiteiten ter bevordering van het blijdschapsgevoel in Delft. 

Partner

Vitalis Maatjes

Stichting Vitalis is een stichting die, al ruim 40 jaar, kinderen tussen 5 en 18 jaar koppelt aan een volwassen vrijwilliger. Samen trekken ze een jaar lang wekelijks een paar uurtjes met elkaar op en ondernemen ze gezellige activiteiten. We noemen ze dan maatjes!

Stichting Vitalis vindt dat ieder kind zich optimaal moet kunnen ontwikkelen in een stimulerende en ondersteunende omgeving. Vitalis wil kinderen die dat nodig hebben een stapje verder helpen.
Samen met onze vrijwilligers willen wij een stimulerende, ondersteunende omgeving creëren door middel van een volwassen maatje die één op één aandacht biedt aan alle kinderen die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden.

Doelstelling: Het doel van Vitalis: Het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden en het risico lopen (verder) in de problemen te raken. Dit ter voorkoming van intensieve(re) professionele jeugdhulpverlening. Stichting Vitalis bevindt zich hierdoor in het preventieve jeugd beleidskader.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Gezinnen en/of betrokken hulpverleners kunnen kinderen aanmelden wanneer het hen niet lukt om het kind voldoende aandacht te geven vanwege problemen in het gezin. Zo komt er binnen een gezin meer plaats voor ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing, bij zowel de ouder als het kind.

Voor vrijwilligers heeft Vitalis 2 x per jaar een vrijwilligersbijeenkomst met gastspreker met interessante onderwerpen.

Partner

Vrouwen in Delft platform

Het Vrouwen in Delft platform is een samenwerkingsverband van Delftse vrouwen en initiatieven met als doel om de positie van vrouwen en meisjes in Delft te verbeteren (in de breedste zin van het woord). Het is opgericht in september 2016 door Soroptimistclub Delft – zie www.soroptimist.nl/nl/clubs/west-nederland/delft/  We groeien gestaag. We komen 8 à 10 keer per jaar samen. 1 keer per jaar organiseren we een gezamenlijk event in de week van internationale vrouwendag.
Doelstelling: positie van vrouwen en meisjes in Delft verbeteren (in de breedste zin van het woord)

Contact: Wouke Lam | wouke@xs4all.nl

Vrouwen in Delft Platform 

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Human House Delft is een initiatief van het Vrouwen in Delft platform. 11 vrouwen van het platform stonden aan de wieg van het Human House Delft.

Partner

Wereldparels

Onze groep is opgericht in 2009. We helpen vrouwen uit isolement te komen en tegelijk de Nederlandse taal te verbeteren met behulp van onze deelnemers en vrijwilligers uit Apostolische genootschap.

Doelstelling: Met onze activiteiten willen we een brug slaan tussen vrouwen uit Nederland en andere landen op het gebied van taal, cultuur en kunst. Wij doen dit door middel van verschillende activiteiten.

Contact: Nushaba Mirzazade | 0642387299 | mailadres: mndr53@live.nl

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

De wereldparels ondersteund de activiteiten van het Human House Delft op verschillende gebieden zoals het naaien van mondkapjes in het kader van het project geweld tegen vrouwen.