bij ons telt iedereen info@humanhousedelft.nl

Onze Partners

word ook partner

Partner

015NOW

Doelstelling: Bouwen aan een inclusieve samenleving door (zelf)bewustwording te stimuleren, waarbij de dynamieken in de persoon, in de samenleving en in alle groepen waar men toe (wil) behoren zichtbaar en voelbaar worden.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Aanbieden van onze expertise in de vorm van groepsbegeleiding, trainingen en workshops

Partner

Advocatenkantoor Alam-Khan

Een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is Personen- en Familierecht (alles in de familiale sferen), Vreemdelingenrecht (regulier) en Bestuursrecht (zaken tegen de overheid).

Doelstelling: De burgers van Nederland helpen, want het motto van mijn kantoor is: Voor elk probleem is een oplossing!

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Lid van de Kerngroep

 Partner

Delft MaMa Community

Een internationale non-profit vrouwenorganisatie waarvan de leden elkaar ondersteunen, helpen en begeleiden. De groep bestaat uit aanstaande moeders en moeders van jonge kinderen (0 -12 jaar), die dezelfde problematiek ondervinden in het zich ‘tijdelijk’ een plek verwerven in een ander land en cultuur vooral wat betreft de zorg voor hun kind(eren) en gezin.
Doelstelling: Connecting families in Delft. Verbinden van aanstaande moeders en moeders met hun familie die nieuw zijn in Delft en nog hun weg moeten vinden binnen de Delftse samenleving en waarbij het welzijn en integratie voorop staan.

Contact: hello@delftmama.nl | Meredith Mull Aggarwal |06165535620

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Delft Mama Community is een internationale groep vrouwen waarmee heel veel kennis en vaardigheden gedeeld kunnen worden.

Partner

Herzien

Herzien coaching & advies traint en coacht ieder die het beste uit zichzelf durft halen. Werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan presteren én floreren zodra ze haar emotionele intelligentie leert kennen en gebruiken.

Doelstelling: Herzien gelooft in het enorme ongekende, ongeziene potentieel van mensen en wil dit vrijmaken om te bouwen aan individuele kracht en een veerkrachtiger, hechte en gezonde samenleving. Dat begint bij jezelf. Bij leven vanuit vertrouwen in jezelf, vanuit balans tussen gevoel en verstand, lichaam en geest. En dat gaat over samen leven en samen werken, vanuit respect en gelijkwaardigheid. Zodat vragen gesteld mogen worden, ideeën omarmd, van fouten geleerd. 

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Herzien draagt het Human House Delft een warm hart toe en stelt haar ervaring beschikbaar voor het begeleiden van en inspireren tot ontwikkeling van persoonlijk leiderschap voor de doelgroep van Human House Delft. Daarnaast draagt Christianne, eigenaar van Herzien, waar mogelijk bij aan ondersteuning en promotie van het Human House Delft.

Partner

Laros Beheer

Laros Beheer, advies, bewind, Curatele

Doelstelling: Het aanbieden van beschermingsbewind en Curatele in de regio Zuid-Holland. Aanbieden van advies bij vragen hieromtrent.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Netwerk functie. Aanbieden van voorlichting en ondersteuning op verzoek.

Partner

Sawanet

Sawanet is een Syrische organisatie die in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties vrouwen en kinderen van verschillende nationaliteiten in Delft ondersteunt. Zij zorgt voor integratie en participatie door activiteiten te organiseren en vrouwen op de hoogte te houden van andere activiteiten-initiatieven in Delft. Met als doel dat zij zich hierdoor gaan ontwikkelen en een goede toekomst kunnen opbouwen in Nederland.

Doelstelling: Voor vrouwelijke nieuwkomers in Delft sociale activiteiten en cursussen organiseren om hen te helpen beter hun weg in Nederland te vinden. Stimuleren dat vrouwen zich ontwikkelen en hun welbevinden optimaal is.

Contact:  Kinda Zimn | 0643726630

Sawanet

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Krachtenbundeling en samenwerking, uitwisseling van kennis en kunde.

Partner

School’s Cool

Onder het motto: “Elk kind verdient aandacht en goed onderwijs” ondersteunt School’s cool kwetsbare scholieren, die kansrijk zijn in het onderwijs met vrijwillige thuismentoren. Het steuntje in de rug heeft tot doel ervoor te zorgen dat de leerlingen hun schoolloopbaan goed doorlopen, op niveau blijven en misschien zelfs een hoger niveau bereiken. De leerlingen krijgen door het mentoraat meer zelfvertrouwen, zien meer mogelijkheden voor hun toekomst, ontdekken nieuwe vaardigheden en nieuwe vormen van vrije tijdsbesteding. School’s cool heeft landelijk 28 vestigingen, waarvan Delft er een is, en biedt hulp met zo’n 1250 mentoraten. School’s cool Delft bestaat nu 11 jaar.

Doelstelling: Het doel van het project is leerlingen van 11 tot 18 jaar helpen hun onderwijskansen optimaal te benutten. Wij doen dat met vrijwillige mentoren, die de leerling ondersteunen. De mentoren van School’s cool komen elke week bij de leerling thuis. Daardoor heeft het mentoraat ook effect op de ouders en profiteren broertjes en zusjes ook van de aanwezigheid van de mentor. Zo maakt de mentor meer dan her verschil voor de leerling.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Samenwerking/deelname – samen sta je sterker; samen weet je meer; samen kun je meer.

 Partner

Sint Karas

Onze onderneming biedt haar services aan verschillende groepen aan, zakelijke en particulieren. Onze onderneming opent haar deuren voor particulieren om hen te helpen bij het indienen van hun inkomstenbelasting, jaarlijkse aangiften en aanvragen. Bij conflicten met instanties zoals belastingdienst, UWV en gemeenten kunnen we bemiddelen en indien nodig bezwaren indienen. Verschillende regelingen waaronder o.a. PGB vormen geen geheim voor ons. Daarnaast helpen we particulieren uit de uitkering om ondernemingsplan op te stellen en gebruik te maken van de Bbz. Regeling 2004. Voor bedrijven helpen we met het boekhouden, vergunningen aanvragen en alle soorten belasting aangiften. Af en toe bieden we trainingen en workshops aan voor zowel particulieren als bedrijven. Voor stichtingen bieden we, naast het boekhouden en jaarlijkse stukken opstellen, hulp bij fondsen en subsidies verwerven. Onze services worden aangeboden in verschillende talen: Nederlands, Engels en Arabisch.

Doelstelling: Iedereen een kans en steun krijgt bij zijn leven. Daar zit ons hart. Met deskundigheid helpen we onze klanten bij aanvragen, bezwaren, vergunningen, boekhouding, belasting aangiftes, ondernemingsplannen.

Contact: info@sintkaras.nl | Irene Botros |  070-2157840 en 06-46888328

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Lid van de Kerngroep. Human House Delft is een kans voor mij om mijn doelen en visies daadwerkelijk in de maatschappij te brengen

Partner

Soroptimistclub Delft

Maakt deel uit van Soroptimist International
Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, optimum, nastreven. Als grootste internationale serviceorganisatie van vrouwelijke professionals zet Soroptimist International zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Onze activiteiten staan in het teken van Action (In Beweging), Awareness (Bewustwording) en Advocacy (Belangenbehartiging).

Doelstelling: Door samen te werken in projecten en het delen van kennis het leven van vrouwen en meisjes te verbeteren zowel in Delft maar ook erbuiten.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

: Soroptimistclub Delft ondersteunt de oprichting van het Human House Delft door middel van de inzet van menskracht, maar ook financieel door opbrengsten van de fondsenwerving beschikbaar te stellen voor onder anderen het bouwen van de website

 Partner

Stichting 8 maart Delft

De stichting zet zich jaarlijks in om Internationale Vrouwendag een week lang onder de aandacht te brengen bij een breed publiek in de regio Delft.
Hierbij staan gender rechtvaardigheid, gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen (jong en oud) centraal. Door stil te staan bij Internationale Vrouwendag wil Stichting 8 Maart Delft een bruggenbouwer zijn en bewustwording creëren bij vrouwen én mannen. Het is van belang om te investeren in een omgeving waar het talent van alle mensen wordt benut, ongeacht geslacht of geaardheid.

Doelstelling: Waar mogelijk wil zij met haar netwerk de krachten bundelen en bijdragen aan de positie van de vrouw, door deze te versterken op de volgende punten:
* Onafhankelijkheid
* Economische zelfstandigheid
* Maatschappelijke Inclusiviteit & Diversiteit

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Stichting 8 maart Delft wil graag als bruggenbouwer fungeren, samenwerken en nieuwe initiatieven stimuleren en ondersteunen.

 Partner

Stichting Joury

Doelstelling: De hoofddoelstelling van stichting Joury is het faciliteren van de integratie van de Arabische vrouwen in de Nederlandse samenleving met behoud van hun oorspronkelijke identiteit.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Het delen van ervaringen en vaardigheden, gebruik maken van elkaars netwerk. Brug slaan tussen nieuwkomers en Nederlanders door het helpen bij vertalen en het geven van workshops over bepaalde onderwerpen,  zoals opvoeding, inburgering en participatie.

apartner

Stichting Kinderacademie Delft

De Kinderacademie ondersteunt leerlingen in de leeftijd van 10-13 jaar in het ontdekken van zijn of haar eigen mogelijkheden. We willen hen laten ervaren dat er niet één juiste weg is, dat iedereen op zijn eigen manier uniek is. We motiveren hen tot doorzetten als iets nieuw is of lastig gaat, maar ook om grenzen aan te geven door goed naar zichzelf te luisteren. We stimuleren creatieve processen, we willen zichtbaar maken wat al in een leerling aanwezig is. We creëren met elkaar een veilige omgeving waar we jongeren leren samenwerken en bewust maken van hun eigen aandeel in het geheel.
Doelstelling: Dat leerlingen na het doorlopen van het zondagprogramma, gesterkt zijn in zelfvertrouwen en vanuit een positief zelfbeeld het voortgezet onderwijs doorlopen en vervolgens gericht vervolgopleidingen kunnen kiezen.
Deelname is gratis, wij vragen éénmalig 5 euro inschrijfkosten, je kunt 2 jaar bij de KinderAcademie lessen volgen.
Wil je mee doen? Leuk! Bezoek onze website en meld je aan, tot gauw!

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Meedenken in processen en uitvoering. Wij bieden jongeren een veilige omgeving waar we samenkomen om met en van elkaar te leren. We richten ons op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden en sluiten daarmee aan op de missie van Human House; een plek om te ontmoeten, ontwikkelen en ontplooien. Op creatieve & (inter)actieve manieren ondersteunen wij jongeren in het ontdekken van zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

 Partner

Stichting Misa

Stichting Misa is een NGO die zowel in Congo als in meerdere Nederlandse steden actief is. In Delft richt ze zich door een laagdrempelige manier van werken op de duurzame ontwikkeling van met name migrantenvrouwen. Zij bevordert door haar manier van werken zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie door o.a. taal ondersteuning-verhoging aan te bieden.
Doelstelling Ontmoetingen tussen verschillende bevolkingsgroepen tot stand brengen waardoor meer verbinding en diversiteit binnen het Delftse ontstaat. 

Contact:  tsawa010@gmail.com | Mv. Mamy Sawa Teme | 0641641522

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Verbinding en bundeling van krachten, gebruik maken van elkaars ervaring en expertise om de positie van meisjes en vrouwen te verbeteren.

 Partner

Stichting Steunpunt Inburgering en Samenleving

Stichting Steunpunt Inburgering en Samenleving “SIS” is een non-profit organisatie die een bijdrage wil leveren aan het informeren en ondersteunen van de nieuwe bewoners die moeilijkheden ondervinden bij de inburgering in de Nederlandse samenleving. De stichting wil een brug vormen tussen deze groep en het reeds bestaande netwerk en de expertise van organisaties en dienstverlenende instanties in Delft.
Doelstelling: Wij vinden het belangrijk dat nieuwe bewoners ongeacht hun achtergrond een plek krijgen in de Nederlandse samenleving. Met deskundigheid en ervaring, begeleiden, ondersteunen en adviseren we nieuw- en oudkomers bij het selecteren van het juiste inburgeringprogramma. De immigrant(e) zal hierdoor snel een weg vinden in de Nederlandse samenleving.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Stichting SIS wil met haar kennis, ervaring en netwerk op de thema’s van Integratie samenwerken met de andere partner organisaties van Human House. Hiermee draagt zij bij aan een complete dienstverlening van het Platform, waar iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, herkomst, geloof of etnische achtergrond, hulp, informatie, advies, oriëntatie en steunt op maat kan krijgen.

Partner

Ubuntu Universe

Ubuntu Universe is een praktijk gespecialiseerd in Spirituele Massotherapie en Happiness Coaching. De praktijk is opgericht door Cheraldine F. Osepa en is gevestigd in Delft.
Doelstelling: Alle door Ubuntu Universe aangeboden diensten zijn gericht op het welzijn en welbevinden van de mens. Centraal staan: het her-ontdekken en re-activeren van de innerlijke kracht waardoor lichaam en geest dienstbaar, flexibel en in lijn met levensdoelen kunnen blijven functioneren.

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Ubuntu Universe onderschrijft de visie, de missie, de kernwaarden en -kwaliteiten van Human House Delft.
Het belang van Human House Delft voor alle inwoners van Delft maakt dat vanuit Ubuntu Universe wij ook graag ons steentje willen bijdragen door het aanbieden van activiteiten ter bevordering van het blijdschapsgevoel in Delft. 

Partner

Vrouwen in Delft platform

Het Vrouwen in Delft platform is een samenwerkingsverband van Delftse vrouwen en initiatieven met als doel om de positie van vrouwen en meisjes in Delft te verbeteren (in de breedste zin van het woord). Het is opgericht in september 2016 door Soroptimistclub Delft – zie www.soroptimist.nl/nl/clubs/west-nederland/delft/  We groeien gestaag. We komen 8 à 10 keer per jaar samen. 1 keer per jaar organiseren we een gezamenlijk event in de week van internationale vrouwendag.
Doelstelling: positie van vrouwen en meisjes in Delft verbeteren (in de breedste zin van het woord)

Contact: Wouke Lam | wouke@xs4all.nl

Vrouwen in Delft Platform 

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

Human House Delft is een initiatief van het Vrouwen in Delft platform. 11 vrouwen van het platform stonden aan de wieg van het Human House Delft.

Partner

Wereldparels

Onze groep is opgericht in 2009. We helpen vrouwen uit isolement te komen en tegelijk de Nederlandse taal te verbeteren met behulp van onze deelnemers en vrijwilligers uit Apostolische genootschap.

Doelstelling: Met onze activiteiten willen we een brug slaan tussen vrouwen uit Nederland en andere landen op het gebied van taal, cultuur en kunst. Wij doen dit door middel van verschillende activiteiten.

Contact: Nushaba Mirzazade | 0642387299 | mailadres: mndr53@live.nl

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij Human House Delft

De wereldparels ondersteund de activiteiten van het Human House Delft op verschillende gebieden zoals het naaien van mondkapjes in het kader van het project geweld tegen vrouwen.