Human House
Delft

bij ons telt iedereen

AanbodSteun ons!

Ont-moeten

‘Ont-moeten’ is een prachtig woord, zeker in een maatschappij waarin van alles moet. Stop met moeten en ont-moet jezelf en de ander.
Human House Delft laat inwoners van Delft bij elkaar komen en elkaar zien. Veilige ont-moetingsplekken, waar niets moet. Waar je jezelf kunt zijn en waar je werkelijk aandacht kan hebben voor elkaar. Op die plek ont-moet je de ander!

Ont-wikkelen

‘Ont-wikkelen’ betekent letterlijk je ontdoen van wikkels. Ont-wikkelen is groeien (en soms ook ontwarren).
Human House Delft stimuleert iedere Delftenaar om de in zichzelf aanwezige aanleg tot bloei te brengen. Om tot volle wasdom te komen. Zodat je bewust je plek in de samenleving in kunt nemen. De plek, die bij jou past.

Ont-plooien

Bij ons hoef je je niet in de plooi te houden. Als een bloem mag je je bij ons ont-plooien.
Human House Delft helpt je om je talenten te ont-plooien en helemaal te gebruiken. Het gaat hierbij zowel om individuele zelfontplooiing als om gezamenlijke groei.

 Zoek je een activiteit? Bekijk dan onze volledige agenda

 

Onze Missie en Visie

Bij ons telt iedereen

Human House Delft is een initiatief van het Vrouwen in Delft platform om in samenwerking met anderen een open en gelijkwaardig netwerk te creëren. Een netwerk dat iedere Delftenaar mogelijkheden biedt tot ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing. Een netwerk, dat mensen ondersteunt om de plek in de samenleving in te nemen, die bij haar of hem past. Het gaat hierbij zowel om individuele zelfontplooiing als om gezamenlijke groei.

Gelijkwaardig

Human House Delft heeft een samenleving voor ogen, waarin ‘het vrouwelijke’ gelijkwaardig is aan ‘het mannelijke’. Omdat we momenteel in een samenleving leven, waarin ‘het mannelijke’ meer wordt gewaardeerd dan ‘het vrouwelijke’, zal initieel de focus vooral liggen op positieverbetering van vrouwen en meisjes.

Aanbod

Op deze website is het huidige aanbod van de aangesloten partners te vinden. De aangeboden activiteiten zijn niet aan een vaste plaats gebonden. Ze vinden in verschillende wijken in Delft plaats.
Human House Delft levert een bijdrage aan de implementatie van ‘Iedereen Delftenaar, de integratie- en emancipatie beleidsnota van de gemeente Delft.

human house delft

Het logo

Het logo symboliseert een veilig huis om te ontmoeten, een inclusieve plek waar iedereen telt en mensen zich kunnen ontplooien. De inclusieve mens staat centraal, verbonden met het huis. Een inclusieve omgeving kan niet zonder een veilige plek, en een veilige plek hoort inclusief te zijn. De mens is evenzeer verbonden met het huis als het huis met de mens.

Het logo is ontworpen door Nathan op den Kelder

.

Over ons

Wie zijn wij

Human House Delft is een initiatief van het Vrouwen in Delft platform bestaande uit een kernteam van 7 vrouwen:  Irene Botros, Sabine Jähnichen, Sabine Schläfereit,  Sherida Biswane, Fatma Şahin , Hellen Chotkoe , Wouke Lam

Missie en Visie

Onze kernwaarden

Leren van elkaar

Menswaardigheid

Inspiratie

Plezier

Wederkerigheid (halen & brengen)

Gelijkwaardigheid

Open(heid) naar elkaar

Veilig (niet dogmatisch)

Sponsor | Partner| Donateur worden?

Steun ons

Sponsoring | Donaties | Partnerschap

Steun ons in onze missie, ons hogere doel, om een netwerk te creëren, waarin iedere Delftenaar zichzelf kan ontwikkelen en ontplooien en anderen kan ontmoeten. Een netwerk, dat mensen ondersteunt om de plek in de samenleving in te nemen, die bij haar of hem past. Dat kan op verschillende manieren, zoals een donatie, een partnerschap aangaan of door ons te sponsoren.
Kies de vorm die bij jou / jouw organisatie past.
Lees hier verder over verschillende mogelijkheden. Wij waarderen dit zeer.

Human House Delft

info@humanhousedelft.nl

“bij ons telt iedereen”

Steun ons

Steun ons in onze missie en wordt donateur, sponsor of partner. Hoe? Lees hier.

Over Human House Delft

Human House Delft is een initiatief van het Vrouwen in Delft platform om in samenwerking met anderen een open en gelijkwaardig netwerk te creëren. Een netwerk dat iedere Delftenaar mogelijkheden biedt tot ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing. Lees verder